Vitaj v umelom mravenisku

Vitaj na webovských stránkach otvoreného projektu, ktorý sa snaží vytvoriť umelý svet mravcov. Naším cieľom je urobiť program na simulovanie zložitého správania sa mraveniska a vychádzať pritom iba z jednoduchého správania sa mravcov.

Otvorený projekt

Radi by sme zdôraznili, že tento projekt bol založený členmi neziskovej asociácie D2SET a naším úmyslom je uvoľňovať programy pod licenciami LGPL (Lesser Gnu Public Licence) alebo GPL (Gnu Public Licence) v závislosti od možného partnerstva s inými projektami, ktoré sú uvoľnené pod týmito licenciami.
Pokojne nás môžete kontaktovať ak máte nejaký postreh, žiadosť po nejakej informácii alebo ak sa chcete s nami spojiť. V súčasnosti hľadáme nových spolupracovníkov, pre detailnejšie informácie si pozrite časť nábor na našej prezentačnej stránke.

Ako použiť tieto stránky?

Na začiatku každej strany máte ponuku

  • Prezentácia - stránka je o projekte a jeho tíme.
  • Simulácia - táto stránka sa venuje samotnému programu, teraz je tu predstavený prototyp appletu.
  • Veda stránka sa zaoberá výskumom mravcov z hľadiska biológie a umelého života.
  • Zo stránky Download si môžete stiahnuť rôzne obrázky, videosekvencie, zdrojové kódy a dokumenty.
  • Linky Táto stránka sa pokúša zhromaždiť maximum liniek o mravcoch z oblasti vedy, počítačových simulácií, ale tiež vzdelávania a literatúry.
  • Kontakt je stránka, na ktorej môžete získať rôzne druhy kontaktov, pomocou ktorých budete získava informácie: e-mail, mailing-lists, poštová adresa.

Na túto stranu sa môžete vrátiť kliknutím na obrázok v hornom menu.

Na konci každej strany vpravo je odkaz, ktorý Vás presunie na začiatok strany.

Ak sa venujete jazykom, táto stránka bude udržovaná v niekoľkých jazykoch. Medzi jazykmi sa môžete ľahko prepnúť kliknutím na kreslenú tvár mravca pod hlavným menu. Dostanete sa tak na stránku s rovnakým obsahom, nie je to stránka inej verzie.

Nehnevajte sa na mravce, ktoré vidíte na obrazovke, je to jednoduchý JavaScript. Na iných stránkach sa už neobjavia.


Späť na začiatok strany